Avustuspäätös 2017

Saara Kivirannan säätiö on myöntänyt vuoden 2017 aikana viidelle Helsingin seudun kuuloyhdistykselle avustuksia saamiensa hakemusten pohjalta. Seuraava hakukierros on keväällä 2018.