Ohjeet avustuksen hakemiseen

Saara Kivirannan säätiö
– 
ohjeet hyväksytty hallituksen kokouksessa 9/2019
– Avustushakemuslomake 2024 (pdf)  (doc)

 Ohjeet avustusta hakeville yhdistyksille

Hakemukset tulee perustella selkeästi ja esittää kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä avustuksen osuudesta.

Avustuksia myönnetään yhdistyksen toiminnallisiin kuluihin, kuten esimerkiksi
– kuntoutuskursseihin ja -tapahtumiin
– virkistyskursseihin, -retkiin ja -tapahtumiin
– hengelliseen toimintaan
– tiedotukseen / viestintään
– esteettömään kuunteluympäristöön hankittaviin laite- ja apuvälinehankintoihin

Säätiö ei myönnä avustuksia
– ulkomaan retkiin tai matkoihin
– investointeihin
– rakentamiseen
– peruskorjauksiin
– säännöllisiin palkkoihin ja palkkioihin sekä niiden lakisääteisiin sivukuluihin.
– säännöllisiin toimitilavuokriin. Poikkeuksen tekevät yksittäisten tapahtumien tilavuokrat.

Mikäli avustusta on myönnetty aikaisemmin, uudessa hakemuksessa tulee selvittää, miten myönnetty avustus näkyy yhdistyksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.

Avustushakemuksen liitteeksi tulee avustushakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Ensimmäistä kertaa haettaessa liitetään yhdistysrekisteriote.

Avustushakemuksessa tulee olla yhdistyksen virallinen allekirjoitus.

Hakemuslomakkeelle täytetyt avustushakemukset lähetetään sähköisesti osoitteella avustukset@saarakivirannansaatio.fi tai säätiön osoitteeseen: Saara Kivirannan säätiö, c/o Heikki Niemi, Roihuvuorentie 18 A 43, 00820 Helsinki. Postitse lähetetyt hakemukset oltava perillä määräaikaan mennessä

Myönnetyt avustukset maksetaan tilitystä vastaan viimeistään marraskuussa yhdistyksen pankkitilille, joka ilmoitetaan jo haettaessa avustusta. Tilitykseen liitettään kirjallinen, vapaamuotoinen selvitys, mitä avustuksella on tehty ja yhteenveto kustannuksista tositekopioineen (laskut, kuitit yms.) sekä yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.

Ohjeet yksityishenkilöille

Säätiö voi myöntää stipendejä esimerkiksi opiskeluun tai kuulovammaisuuteen liittyvään tutkimustoimintaan.

Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen selvitys tai suunnitelma ja kustannusarvio, sekä pankkitili, johon stipendi voidaan maksaa.